Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Βίντεο από ημερίδες και συνέδρια σχετικά με την ΧΛΛ

Παρουσίαση του συλλόγου

Ο πρόεδρος του συλλόγου “Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία” Χρήστος Αλέξανδρος Μυλωνάς ανακοινώνει την συλλόγου και ποιός είναι ο σκοπός του.

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Ομιλητής : Νίκη Σταυρογιάννη, Ιατρός, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν. Παπανικολάου

Τι είναι η Χρόνια Λεμφοκυτταρική λευχαιμία και η εξέλιξη στην θεραπεία της.

Γενικές γνώσεις, γενικές εξετάσεις και θεραπείες

Ομιλητής : Αναστασία Μπαντή, Αιματολόγος, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Χημειοθεραπεία / Ανοσοχημειοθεραπεία στην Β ΧΛΛ: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Γενικές γνώσεις, γενικές εξετάσεις και θεραπείες

Ομιλητής : Νίκη Σταυρογιάννη, Ιατρός, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν. Παπανικολάου

Νεότερα φάρμακα στη θεραπεία της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Γενικές γνώσεις, γενικές εξετάσεις και θεραπείες

Ομιλητής : Μαρία Παπαϊωάννου, Αιματολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Αιματολογικά περιστατικά

Γενικές γνώσεις, γενικές εξετάσεις και θεραπείες

Ομιλητής : Αλίκη Ξωχέλλη, Αιματολόγος, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, Επιστημονική συνεργάτρια ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ

Ενημερωτικό υλικό για ασθενείς με ΧΛΛ

Γενικές γνώσεις, γενικές εξετάσεις και θεραπείες

Ομιλητής : Βασίλης Κουτκιάς, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Βιοϊατρική Πληροφορική ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ

Παρουσίαση του προγράμματος παρακολούθησης ασθενών MY PAL

ΧΛΛ μέσα από τα μάτια του ασθενή

Διαδικτυακή συνομιλία με τον πρόεδρο του συλλόγου “Ελληνική ομάδα ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία” όπου αναφέρει το πως αντιμετόπιζει την ΧΛΛ καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις για αντιμετώπιση της ΧΛΛ και υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ΧΛΛ και υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών” που πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

×